Alexsus Live

En nära och intim musikupplevelse!

Dela känslorna i varje låt med Alexus live!

Alexsus har inte bara skapat magi i studion. Att se Alexsus live, när han delar sitt konstnärskap med världen i egna konserter och uppträdanden, är en nära och intim resa! En upplevelse där Alexsus bjuder in publiken att dela känslorna och reflektionerna bakom varje låt!

Alexsus Live

Ett musikaliskt id i singer-songwriter pop

Genom åren har Alexsus utvecklat en unik musikalisk identitet som smälter samman element av singer-songwriter och pop. Den emotionella rikedomen i varje melodi och text vittnar om en djup förståelse för det mänskliga psyket och en förmåga att omvandla livets prövningar till konst. 

Styrka och ljus även i de mörka stunder

Efter en uppväxt i skuggan av misshandel har Alexsus skapande av musik inneburit en både terapi och flyktväg från de svårigheter livet kastat fram. Genom varje ton och varje ord blir Alexsus live inte bara en artist utan också en förespråkare för överlevnad och hopp. Musiken blir ett kraftfullt verktyg för att inspirera andra att finna styrka och ljus även i de mörkaste stunderna.

Alexsus Live

Fosterhemmet - en gripande föreläsning

Hör och se Markus Borg (Alexsus) föreläsa och berätta den gripande historien om sitt liv där han under en 15 årig uppväxt i fosterfamilj fick utstå saker han inte ens önskar sin värsta fiende!